Petya Malware

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چگونه از خود در برابر بدافزار پتیا (GoldenEye) محافظت کنیم

کسب و کارهای کوچک و بزرگ، تامین کنندگان انرژی و حتی نهادهای دولتی سراسر دنیا طی چند روز اخیر تحت حمله گونه‌ای جدید از بدافزار پتیا با نام GoldenEye قرار گرفته‌اند. در ابتدا تصور می‌شد که این یک باج افزار باشد چرا که از قربانیان طلب پرداخت 300 دلار از ...

چگونه از خود در برابر بدافزار پتیا (GoldenEye) محافظت کنیم