Peugeot E-Legend

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نمایشگاه خودروی پاریس 2018: نگاهی به جدیدترین خودروهای رونمایی شده

نمایشگاه خودروی پاریس 2018 که امسال در شهر پاریس، عروس شهرهای جهان در حال برگزاری بوده، میزبان خودروهایی از برندهای مطرح است که با نگاهی آینده‌نگرانه در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایشگاه خودروی پاریس 2018: نگاهی به جدیدترین خودروهای رونمایی شده

پژو ای-لجند با نگاهی آینده نگرانه و براساس محصولی قدیمی طراحی شده است

پژو ای-لجند خودرویی مفهومی و خودروان است که در کنار این ویژگی آینده‌نگرانه خودرویی اسپرت نیز محسوب می‌شود که با طراحی رو به جلو براساس خودروی پژو 504 طراحی شده است.

پژو ای-لجند با نگاهی آینده نگرانه و براساس محصولی قدیمی طراحی شده است