PewDiePie

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هکرها تعداد زیادی از پرینترهای دنیا را در حمایت از «پیودی پای» هک کردند

این روزها هیچ چیزی از دست هکرها در امان نیست. به تازگی گروهی هکر توانسته تعداد زیادی از پرینترهای دنیا را هک کنند و طی آن به کاربران هشدار دهند که هرچه زودتر در کانال یوتیوب پیودی پای (PewDiePie) عضو شوند.

هکرها تعداد زیادی از پرینترهای دنیا را در حمایت از «پیودی پای» هک کردند