phoozy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Phoozy محافظ گرما و سرما، درجه حرارت تلفن هوشمند شما را به خوبی تنظیم می کند

Phoozy  می تواند برای تلفن همراه شما بسیار مفید باشد. با اینکه شما گوشی تلفن همراه خود را با این مشخصات خریده اید که می تواند دماهای بالا را هم تحمل کند و به گونه ای طراحی شده است که برای درجه حرارت های بالا هم مشکلی ندارد ولی باید ...

Phoozy محافظ گرما و سرما، درجه حرارت تلفن هوشمند شما را به خوبی تنظیم می کند