Photos app

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قابلیت طبقه بندی دقیق و جز به جز تصاویر آیفون فوتوز با فناوری تشخیص تصاویر!

یکی از کاربران توییتر به نام الی بو، ، در توییتی اعلام کرد که وقتی عنوان «لباس زیر زنانه» را در برنامه تصاویر آیفون یا آیفون فوتوز جستجو می کند، این برنامه به طور خودکار تصاویری که شامل لباس زیر زنانه هستند، در یک گروه طبقه‌بندی کرده و نشان می دهد. ...

قابلیت طبقه بندی دقیق و جز به جز  تصاویر آیفون فوتوز با فناوری تشخیص تصاویر!