PHQ-9

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

از جستجوی گوگل استفاده کنید تا ببینید لازم است درباره افسردگی خود با دکتر صحبت کنید

اختلال افسردگی عمده، که با عنوان افسردگی بالینی نیز شناخته شده است، ممکن است یکی از رایج ترین تشخیص های روان شناختی باشد، اما هنوز هم در مورد تشخیص بیماری های روانی و سلامت روانی به طور کلی نکات تاریک و نامعلوم بسیاری وجود دارد. گوگل، در همکاری با اتحاد ملی ...

از جستجوی گوگل استفاده کنید تا ببینید لازم است درباره افسردگی خود با دکتر صحبت کنید