PIECE

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیفون خود را با این دستگاه به یک تلفن هوشمند دو سیم کارته تبدیل نمایید

بیشتر گوشی های هوشمند مدرن امروزی با قابلیت دو سیم کارته بودن عرضه نمی گردند. گوشی های هوشمند کمپانی اپل نیز جزو این دسته از گوشی های همراه هستند که به صورت تک سیم کارته عرضه می شوند. اما با استفاده از دستگاهی به نام  PIECE می توانید گوشی آیفون ...

آیفون خود را با این دستگاه به یک تلفن هوشمند دو سیم کارته تبدیل نمایید