Pivotal Research Group

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فیسبوک آمار مخاطبین آگهی‌های تبلیغاتی خود را بیش از حد جلوه میدهد !

شرکت فیسبوک تعداد کاربرانی که می‌توانند آگهی های تبلیغاتی انتشار یافته در وبسایتش را تماشا می‌کنند بیش از حد جلوه می‌دهد. این اتهام طی یادداشتی از جانب تحلیلگر گروه تحقیقاتی Pivotal به فیسبوک وارد شده است. در این یاداشت به این نکته اشاره شده است که مدیر بخش تبلیغات فیسبوک ...

فیسبوک آمار مخاطبین آگهی‌های تبلیغاتی خود را بیش از حد جلوه میدهد !