Pixel Princess Blitz

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نمایشی از بازی نقش آفرینی پیکسلی Pixel Princess Blitz

Pixel Princess Blitz یک بازی نقش آفرینی اکشن است که اگر در آن بمیرید دیگر راه بازگشتی نخواهید داشت و باید همه چیز را از اول شروع کنید. بازی یک کمپین کیک استارتر موفقیت آمیز در سال گذشته داشت و به تازگی تریلری کوتاه از مراحل آلفایش منتشر کرده است.

نمایشی از بازی نقش آفرینی پیکسلی Pixel Princess Blitz