Play Media

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سیری در iOS 12 قابلیت کنترل برنامه‌های شخص ثالث به وسیله Play Media را دارد

از این به بعد می‌توانید اپلیکیشن های شخص ثالث پخش‌کننده موسیقی، ویدیو و به طور کلی محتوای رسانه‌ای را با سیری در iOS 12 و توسط قابلیت Play Media کنترل کنید.

سیری در iOS 12 قابلیت کنترل برنامه‌های شخص ثالث به وسیله Play Media را دارد