Play-o-Wave

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Play-o-Wave / کنسول و مایکروویو در یک محصول

یکی از ستارگان دنیای YouTube کالین فورز که اختراعات دیوانه وار مختلفی داشته است از وسیله ی جدید خود رونمایی کرد. اختراعاتی نظیر تبدیل یک hoverbike به یک لباس Iron Man خانگی که حتی ضد گلوله هم بود.فورز در آخرین ویدیو یک مایکروویو را به یک کنسول بازی تبدیل کرد.اختراع جدید ...

Play-o-Wave / کنسول و مایکروویو در یک محصول