playback speed

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

امکان انتحاب سرعت پخش ویدئو در یوتیوب به موبایل اضافه شد

توانایی انتخاب سرعت پخش ویدئو در یوتیوب می تواند بسیار ارزشمند باشد. هر زمان که شما نیاز دارید بخشی از یک فیلم آموزشی را با سرعت کم ببینید یا فقط می خواهید سرعت یک نمایش Vlog تصادفی را بالا ببرید، می توانید از این قابلیت استفاده نمایید. اکنون در نهایت این ...

امکان انتحاب سرعت پخش ویدئو در یوتیوب به موبایل اضافه شد