Police Story 3: Super Cop

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

یازده مورد از دیوانه‌ وار ترین بدلکاری های جکی چان

جکی چان بازیگر فیلم های رزمی و اکشن، مسئولیت اجرای بدلکاری در فیلم‌هایش را غالبا خودش به عهده می‌گرفت. در این مطلب یازده تا از دیوانه‌وارترین بدلکاری‌هایی را که او به نمایش گذاشته با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

یازده مورد از دیوانه‌ وار ترین بدلکاری های جکی چان