poll sticker

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اضافه شدن امکان نظرسنجی در استوری اینستاگرام

اینستاگرام سعی دارد ویژگی های جدیدی را به استوری های خودش اضافه کند تا کاربران را بیشتر به سمت این شبکه اجتماعی جذب کند. در اصل این ویژگی ها منجر به تعامل بیشتر بین کاربران می شود. اینستاگرام خودش اعلام کرده است که با افزودن یک ویژگی جدید، کاربران بیشتر ...

اضافه شدن امکان نظرسنجی در استوری اینستاگرام