Pollyanna McIntosh

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مردگان متحرک و حواشی لباس نامناسب جیدیس و رفقایش

مردگان متحرک نام یک سریال درام، ترسناک و پسارستاخیزی آمریکایی است. این سریال در فصل 7 با حواشی مختلفی درباره لباس بازیگران مواجه شده است که بازیگر نقش جیدس در این زمینه توضیحاتی می‌دهد.

مردگان متحرک و حواشی لباس نامناسب جیدیس و رفقایش