Preview Link

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اینستاگرام ارسال تصویر بدون تغییر اندازه و پیش نمایش لینک در direct را به ویژگی های خود افزود

انگار این قطار سریع السیر اینستاگرام قصد توقف ندارد و بی وقفه در مسیر پیشرفت می‌کند. دو روز پیش بود که خبری مبنی بر اینکه اینستاگرام ویژگی Location و Hashtag Story را به سایر ویژگی های خود اضافه کرده است. با ویژگی Location زمانی که وارد صفحه نمایش اینستاگرام خود ...

اینستاگرام ارسال تصویر بدون تغییر اندازه و پیش نمایش لینک در direct را به ویژگی های خود افزود