Price

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

رکورد جدید شکاف قیمتی فروش تلفن های هوشمند اپل و سامسونگ

طبق گزارشات اخیری که سایت Strategy Analytics منتشر کرده است، تفاوت بین میانگین قیمت فروش تلفن های هوشمند اپل و سامسونگ نسبت به سه ماه چهارم سال 2016، به رکورد جدیدی رسیده است. این در حالی است که میانگین قیمت فروش تلفن های هوشمند اپل 692 دلار ، و میانگین ...

رکورد جدید شکاف قیمتی فروش تلفن های هوشمند اپل و سامسونگ