Prime Air

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آمازون و برنامه ساخت کندوی پهبادهای باربر

آمازون در نظر دارد تا در آینده ارتش پهبادهای باربر خود را در آسمان‌ها به پرواز دربیاورد. این غول عرصه تجارت الکترونیک مدت‌هاست که در حال کار روی ماشین پرنده خود به نام Prime Air است. اگرچه قوانین سختگیرانه حاکم بر استفاده تجاری از چنین ماشین‌هایی بدین معناست که در ...

آمازون و برنامه ساخت کندوی پهبادهای باربر