privacy methods

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اپل در حفاظت داده کاوی به اندازه کافی حریم خصوصی را حفظ نمی کند

در طول رویداد WWDC سال گذشته در خرداد سال 1395 (ژوئن سال 2016)، اپل اشاره کرد که ممکن است از برخی از متدهای حریم خصوصی تفاضلی استفاده کنند تا از حفظ حریم خصوصی کاربران اطمینان حاصل نماید، در حالی که شرکت اطلاعات کاربر را روی iOS و Mac OS استخراج می ...

اپل در حفاظت داده کاوی به اندازه کافی حریم خصوصی را حفظ نمی کند