Project Loon گوگل

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اینترنت بالونی LTE برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی!

اینترنت بالونی ، پروژه ی لون (Project Loon) که ابتدا توسط آزمایشگاه ایکس گوگل (Google X Lab) طراحی شد، می کوشد برای نواحی روستایی و مناطقی که گرفتار بلایای طبیعی شده اند ارتباط مخابراتی و داده ای ایجاد کند. در این پروژه از بالن های هواشناسی استفاده می شود. بالن ...

اینترنت بالونی LTE برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی!