ps1

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Assassin’s creed با گرافیک پلی استیشن 1 !

اولین بازی که Assassin’s creed برای xBox عرضه کرد یک تحول بزرگ در دنیای بازی بود، سری های بعدی هم گام هایی به سمت جلو برداشتند و بازی بیشتر به واقعیت نزدیک شد. اما یکی از طرفداران این بازی تصمیم گرفته که به جای واقعی تر شدن این بازی، Assassin’s ...

Assassin’s creed با گرافیک پلی استیشن 1 !