PupilScreen

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوشی های هوشمند می توانند ضربه های مغزی را تشخیص دهند

محققان دانشگاه واشنگتن در حال توسعه یک روش ساده برای ارزیابی ضربه های مغزی احتمالی و سایر آسیب های مغزی با استفاده از یک گوشی هوشمند هستند. این تیم اپلیکیشنی تحت عنوان PupilScreen توسعه داده است که از یک ویدئو و فلاش دوربین گوشی هوشمند استفاده می کند تا نحوه واکنش ...

گوشی های هوشمند می توانند ضربه های مغزی را تشخیص دهند