Puzzle Agent 2

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Telltale از نقشه جدید خود در دنیای بازی خبر داد

بازی های شرکت Telltale در سال های اخیر به شدت پرطرفدار شده است. سری بازی های این شرکت به صورت قسمتی در کنسول های PC و موبایل ها می باشد. بیشتر این بازی های این شرکت حق امتیاز داستان های کتاب یا فیلم های دیگر است ، اما به تازگی ...

Telltale از نقشه جدید خود در دنیای بازی خبر داد