Q.U.B.E 2

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تریلر جدید Q.U.B.E 2 اطلاعاتی از داستان بازی ارائه می دهد

مکانیک بازی Q.U.B.E در سال 2012 به شکل خلاصه در کنترل و تغییر موانع بوسیله دستکش های تکنولوژیکال خلاصه می شد که بسیاری آن را با عنوان صاحب نامی مثل Portal مقایسه می کردند. اما در عین حال که معماهای بازی هوشمندانه طراحی شده بودند همانند عنوان کلاسیک استودیو Valve ...

تریلر جدید Q.U.B.E 2 اطلاعاتی از داستان بازی ارائه می دهد