Read Minds

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گجت پوشیدنی MRI که کمک می کند ذهن افراد را بخوانیم

Mary Lou Jepsen  سرپرست پیشین بخش فناوری نمایشی کمپانی Oculus استارت آپی به نام Openwater تاسیس کرده که امیدوار است « گجت پوشیدنی بسازد که مشاهده آنچه در بدن و ذهن می گذرد را با رزولوشن امکان پذیر سازد » MRI پوشیدنی آیا این امکان وجود دارد که مستقیما درون ...

گجت پوشیدنی MRI که کمک می کند ذهن افراد را بخوانیم