Red hat

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

IBM برای خرید Red Hat وارد معامله ای به ارزش 34 میلیارد دلار شد

شرکت IBM قصد دارد شرکت Red Hat که بزرگترین توزیع کننده نرم افزارها و تکنولوژی‌های اپن سورس است را به مبلغ 34 میلیارد دلار خریداری کند.

IBM برای خرید Red Hat وارد معامله ای به ارزش 34 میلیارد دلار شد