Regramming Feature

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اینستاگرام آزمایش قابلیت بازنشر پست ها در قسمت فید را تکذیب کرد

اینستاگرام این خبر را که در حال توسعه و آزمایش قابلیت «Regramming» یا امکان اشتراک‌گذاری مجدد پست شخصی دیگر، است، تکذیب کرد. در حال حاضر تنها راه به اشتراک‌گذاری پست‌ها در اینستاگرام استفاده از استوری است.

اینستاگرام آزمایش قابلیت بازنشر پست ها در قسمت فید را تکذیب کرد