Retro Thinkpad

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Retro Thinkpad لنوو

بازی های الکترونیکی تنها حوزه ای نیست که این روزها به مدام به گذشته برمی گردد. حوزه های دیگر صنعت فناوری هم نیم نگاهی به گذشته دارند. یکی از بزرگ ترین بازگشت ها به فناوری ها و نام های گذشته، پروژه ی Thinkpad است. Thinkpad یا  « پد اندیشه » ...

Retro Thinkpad لنوو