Risky Phone

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی که به ما نشان می دهد این کار روزمره ما چقدر خطرناک است !

راه های جالبی برای به خطر انداختن زندگیتان وجود دارد مثل آتش نشان بودن، نجات دادن یک گرگ از تله ی خرس و یا کری خواندن برای یک طرفدار فوتبال در یک استادیوم پر از مخالف با شما !یک راه دیگر که زندگی شما را به خطر می اندازد نگاه ...

بازی که به ما نشان می دهد این کار روزمره ما چقدر خطرناک است !