robatic

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ارزشمندترین استارتاپ ژاپن: تا 5 سال دیگر ربات ها در دسترس همه خواهند بود

تصور اینکه ربات‌ها روزی وارد زندگی روزمره خانه‌ها شوند، بسیار رایج است اما باور اینکه که این اتفاق ظرف 5 سال آینده بیفتد، سخت به نظر می‌رسد. این دقیقا همان چیزی است که ارشمندترین استارتاپ ژاپنی فعال در حوزه رباتیک آن را ادعا کرده است.

ارزشمندترین استارتاپ ژاپن: تا 5 سال دیگر ربات ها در دسترس همه خواهند بود

ربات ها و هوش مصنوعی باعث ارتقای فرصت های شغلی می‌ شوند

براساس گزارشات جدید ربات ها و هوش مصنوعی می‌توانند شغل‌های بیشتری به نسبت شغل‌هایی که بر عهده می‌گیرند را ایجاد کنند. درواقع این فناوری‌ها علیرغم برخی از تصورات به افزایش فرصت‌های شغلی کمک می‌کنند.

ربات ها و هوش مصنوعی باعث ارتقای فرصت های شغلی می‌ شوند