RoBoat

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قایق خودران در کانال‌های آمستردام راهکاری برای کاهش بار ترافیک

شهر آمستردام، به جای خیابان، دارای کانال‌های آبی است که قایق‌ها در آن ایفای نقش می‌کنند. در این راستا طرح قایق خودران برای کاهش ترافیک کانال‌ها در سال 2016 رونمایی شد که تاکنون پیشرفت زیادی داشته است.

قایق خودران در کانال‌های آمستردام راهکاری برای کاهش بار ترافیک