Rock of Ages

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Rock of Ages 2 : Bigger and Boulder این هفته منتشر می شود

Rock of Ages  یک بازی جالب و فوق العاده درباره ی حرکت تخته سنگ ها در محیط باستانی است. در این بازی شما به سبک tower defence با دشمن رقابت می کنید. این بازی روی پلتفرم PC اجرا می شود و نسخه ی دوم آن به نام Rock of Ages ...