Rubik's Cube

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ماشین ها در حل مکعب روبیک سریع تر از انسان عمل می کنند

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت هوش مصنوعی شدند که قادر است مکعب روبیک را با استفاده از یک الگوریتم جالب، سریع‌تر از انسان‌ها حل کند.

ماشین ها در حل مکعب روبیک سریع تر از انسان عمل می کنند