SafeDK

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

حمله با SDK و آگاهی اندک ما از تهدیدات موجود برای اندروید

SDK یا کیت توسعه ی نرم افزار به مجموعه ابزارهایی گفته می شود که برای ساخت و گسترش نرم افزار استفاده می شوند. SDK شامل تمامی کدها، توابع و کتاب خانه های مختلفی است که در زمینه ی نرم افزار به وجود آمده اند. کاربرد SDK بسیار گسترده است؛ از ...

حمله با SDK و آگاهی اندک ما از تهدیدات موجود برای اندروید