Scania

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اسکانیا در مقابل تحریم ها علیه ایران مقاومت خواهد کرد

مدتی است با وجود تحریم‌ها و قوانین بین‌المللی خبرها حاکی از آن هستند که شرکت اسکانیا شاید دیگر نتواند به فعالیت خود در ایران ادامه دهد. با این حال خود این شرکت طرح‌هایی را برای ادامه فعالیت در سر دارد.

اسکانیا در مقابل تحریم ها علیه ایران مقاومت خواهد کرد