Screen Time

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چگونه از قابلیت اسکرین تایم در iOS 12 استفاده کنیم؟

اسکرین تایم یکی از ویژگی‌های بسیار کاربردی در iOS 12 است که کاربر می‌تواند به واسطه آن میزان مصرف هر اپلیکیشن را در طول روز، هفته و یا یک ماه کاملا کنترل و ارزیابی کند.

چگونه از قابلیت اسکرین تایم در iOS 12 استفاده کنیم؟