ScreenPad

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دستگاه جدید ایسوس با طراحی متفاوت به نام اسکرین پد

ایسوس با خبررسانی در مورد طراحی محصول جدید خود با نام ScreenPad، خبرساز شده است. هنوز هیچ خبر قطعی در مورد نوع دستگاه، و زمان عرضه وجود ندارد و همه خبرها، حدس‌هایی بیش نیستند.

دستگاه جدید ایسوس با طراحی متفاوت به نام اسکرین پد