SDK

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

حمله با SDK و آگاهی اندک ما از تهدیدات موجود برای اندروید

SDK یا کیت توسعه ی نرم افزار به مجموعه ابزارهایی گفته می شود که برای ساخت و گسترش نرم افزار استفاده می شوند. SDK شامل تمامی کدها، توابع و کتاب خانه های مختلفی است که در زمینه ی نرم افزار به وجود آمده اند. کاربرد SDK بسیار گسترده است؛ از ...

حمله با SDK و آگاهی اندک ما از تهدیدات موجود برای اندروید

گوگل SDK واقعیت افزوده خود با نام ARCore را منتشر کرد

گوگل در راستای ادغام عالم فیزیکال با عالم دیجیتال، SDK آزمایشی خود برای واقعیت افزوده را با نام ARCore با هدف آوردن واقعیت افزوده با گوشی های اندرویدی منتشر کرد. ARCore بر پایه ی تکنولوژی واقعیت افزوده ی تانگوی گوگل بنا شده است. برنامه نویسان می توانند برنامه های AR ...

گوگل SDK واقعیت افزوده خود با نام ARCore را منتشر کرد