Seenig AI

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برنامه مایکروسافت با عنوان هوش مصنوعی در خدمت معلولین

مایکروسافت از برنامه نوآورانه با بودجه 25 میلیون دلاری، برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت ساختن تکنولوژی‌های بهتر برای کمک‌های انسان دوستانه به معلولین خبر داد. این شرکت با استفاده از این عنوان، توانست چندین هدف را با یک تیر بزند.

برنامه مایکروسافت با عنوان هوش مصنوعی در خدمت معلولین