Services utility

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آشنایی با Services utility در ویندوز

ویندوز دارای دسترسی‌هایی برای کاربران است که به آن‌ها اجازه می‌دهد اجرای سرویس‌های ویندوز را دست‌کاری کنند. برای این کار شما باید با Services utility آشنایی داشته باشید.

آشنایی با Services utility در ویندوز