share point

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مایکروسافت با استفاده ازفضای SharePoint واقعیت ترکیبی را وارد تجارت می‌کند

مایکروسافت با استفاده از قابلیت sharepoint در تلاش است تا واقعیت ترکیبی (mixed reality) را وارد دنیای دفاتر تجاری کند، با استفاده از امکان جدید شیرپوینت می توان فضای دفاتر کار در آینده را تجسم کرد.

مایکروسافت با استفاده ازفضای SharePoint واقعیت ترکیبی را وارد تجارت می‌کند