Shawn Levy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شاون لوی از کارگردانی فیلم آنچارتد انصراف داده است

ناامیدی دیگر برای پروژه ساخت فیلمی بر اساس بازی Uncharted. بنا بر اطلاعات منتشر شده، شاون لوی (Shawn Levy)، از کارگردانی فیلم آنچارتد کناره‌گیری کرده است.

شاون لوی از کارگردانی فیلم آنچارتد انصراف داده است