Sims 4

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بسته گسترش دهنده فصل‌های The Sims 4 معرفی شد

کمپانی الکترونیک آرتز بسته گسترش دهنده جدیدی را برای بازی The Sims 4 منتشر خواهد کرد که شامل فصول و تغییرات آب و هوایی جدید هستند. همچنین سیستم جدید باغبانی نیز اضافه خواهد شد که بازیکنان می‌توانند به صورت فعال در آن شرکت کنند.

بسته گسترش دهنده فصل‌های The Sims 4 معرفی شد