Skull & Bones

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

E3 2018: نمایش نبردهای دریایی در جدیدترین تریلر Skull and Bones

بازی Skull & Bones نمایش مفصلی را در کنفرانس E3 2018 یوبیسافت داشت. در تریلر جدید بازی شاهده نبردهای دریایی هستیم که هر لحظه تغییر می‌کنند.

E3 2018: نمایش نبردهای دریایی در جدیدترین تریلر Skull and Bones