Slaughter Tribe

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اضافه شدن محتوای پایان بازی با انتشار DLC رایگان « سایه جنگ»

آخرین نسخه از سری بازی های سرزمین میانه به نام « سایه جنگ» حدود 10 روز پیش منتشر شد. « سایه جنگ» بخش جدیدی از پیاده سازی دنیای ارباب حلقه ها در دنیای گیم است و یکی از بازی های بزرگ سال محسوب می شود. کمپانی سازنده ی سری «سرزمین ...

اضافه شدن محتوای پایان بازی با انتشار DLC رایگان « سایه جنگ»