Smart Buckle

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با این سگک هوشمند ، ساعت معمولی خود را به یک ساعت هوشمند تبدیل نمایید

چرا بابت خرید ساعت هوشمند هزینه کنید وقتی که می‌توانید ساعت معمولی خود را به راحتی و با هزینه‌ای به مراتب کمتر هوشمند بسازید؟ این پرسش کمپانی Gooseberry با رونمایی از محصولی به نام Smart Buckle یا سگک هوشمند است. گوسبری ادعا میکند با این وسیله‌ی کوچک ساعت‌های معمولی به ...

با این سگک هوشمند ، ساعت معمولی خود را به یک ساعت هوشمند تبدیل نمایید