Smart Code

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دو برابر سرعت در بارگذاری صفحات وب با Smart Code

تلاش های زیادی در جهت بهبود سرعت مرور صفحات وب در موبایل صورت گرفته است که همگی بخشی از تجربه ی کاربری را قربانی کرده اند. به طور مثال فناوری گوگل با عنوان «صفحات شتاب یافته ی موبایل» شکل مشاهده ی صفحات را تغییر می دهد. مضاف بر آن پروکسی ...

دو برابر سرعت در بارگذاری صفحات وب با Smart Code