Smart Gad

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

عصای هوشمند که مجهز به فناوری مکان یاب و تماس تلفنی است

محققان عصای هوشمند ساخته اند که مجهز به فناوری مکان یاب است و می توان با آن تماس تلفنی برقرار کرد. به نقل از نیواطلس، در گذشته از عصاهای هوشمند مختلفی رونمایی شد که با استفاده از اولتراساوند موانع را تشخیص می دادند یا قابلیت مکان یابی افراد را داشتند. ...

عصای هوشمند که مجهز به فناوری مکان یاب و تماس تلفنی است