Smart T-shirt

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تی شرت هوشمند با ردیابی تنفس، بیماریهای تنفسی را شناسایی می کند

محققان کانادایی یک تی شرت هوشمند ساخته اند که می تواند بیماری های تنفسی را شناسایی کند و حتی تنفس افراد مبتلا به بیماری هایی مانند آسم را کنترل کند. تاکنون لباس های هوشمند متعددی تولید شده که تمرکز اصلی آنها بیشتر روی  ردیابی نشانگرهای سلامتی فرد است. این لباس ...

تی شرت هوشمند با ردیابی تنفس، بیماریهای تنفسی را شناسایی می کند