smartphone camera

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تغییر روش در نوع دوربین: شکل گرفتن روندی عجیب در دوربین گوشی های هوشمند

روند تغییر در گوشی های هوشمند همیشه جذاب بوده ولی این مطلب چیز جدیدی نیست. بعضی از گوشی‌های هوشمند از روی ضرورت تغییر داده می شوند، مانند رفتن به سمت ذخیره سازی بیشتر در داخل گوشی نه حافظه جانبی. برخی گوشی های هوشمند تمایل به کاهش هزینه ها و کوچک ...

تغییر روش در نوع دوربین: شکل گرفتن روندی عجیب در دوربین گوشی های هوشمند